Chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

61

Những ngày qua, các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đã tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tham gia tại các điểm tiêm vắc xin phòng chống Covid-19.