Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh tham gia hỗ trợ phòng chống covid-19

95

Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh hỗ trợ, tặng nhu yếu phẩm cho người dân ở các điểm cách ly tập trung theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.