Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh Đoàn TN Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt – Công an Thành phố

34

Tiếp tục chung tay trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt – Công an Thành phố đã vận động 6000 kg bắp cải và 500 kg gạo trao tặng cho người dân thành phố tại các điểm phong tỏa.

Việt Nam quyết thắng đại dịch!!!