Chào mừng Tháng Thanh niên – Tuổi trẻ sáng tạo 2022

478

Tháng Thanh niên – Tuổi trẻ sáng tạo 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27/2/2022 đến ngày 31/3/2022.

Mời các bạn cùng tham khảo Bộ nhận diện Tháng Thanh niên năm 2022 nhé tại: https://bit.ly/bonhandienTTN2022