Chào mừng 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

84

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021).

Quân đội Nhân dân Việt Nam – quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Trung với Đảng – Hiếu với Dân – Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.