Các tập thể có mô hình, giải pháp đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2019

1420

Chúc mừng các tập thể có mô hình, giải pháp đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là giải thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng cho các mô hình, giải pháp tiêu biểu, có đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.

Mời các bạn cùng tìm hiểu các mô hình, giải pháp được giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.

Theo Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.