Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2020

332

Trong 2 ngày 07 và ngày 8/11/2020, tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn đã diễn ra các hoạt động vô cùng hấp dẫn bổ ích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Trong đó gồm 03 cụm hoạt động cấp Thành và 02 cụm cơ sở Đoàn. Tại các cụm nhiều nổi dung tuyên truyền pháp luật được tổ chức dưới hình thức: Phiên tòa giả định, kịch tuyên truyền, báo cáo chuyên đề, ký kết liên tịch, các gian hàng trò chơi tìm hiểu pháp luật. Bên cạnh các nội dung tuyên truyền về Hiến pháp và các Bộ Luật, Luật, Chính sách pháp luật của Nhà nước năm nay các cơ sở Đoàn đều xây dựng nội dung tuyên truyền, tìm hiểu Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(nguồn: Fanpage Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh)

Cùng xem lại một số hình ảnh hoạt động nhé!