Các bài báo viết về 45 năm Nhà Văn hóa Thanh niên

Trang thông tin điện tử của Đảng bộ TP.HCM
Báo Sài Gòn Giải Phóng Online
Báo Người Lao Động
Trang thông tin điện tử
Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Báo Tuổi Trẻ
Báo điện tử Quân đội nhân dân
Trang Thành phố Hồ Chí Minh