Ca khúc: Chiến sĩ Hành quân xanh

3670

VANG MÃI BÀI CA TÌNH NGUYỆN
Hãy cùng nhau giới thiệu bài hát chiến dịch đến với các chiến sĩ của chúng ta nhé các bạn!
Ca khúc: Chiến sĩ Hành quân xanh
Sáng tác: Thế Hiển