Ca cảnh "Đã uống rượu bia, không lái xe"

221

Mời các bạn cùng xem MV ca cảnh:
“ĐÃ UỐNG RƯỢU BIA – KHÔNG LÁI XE”. Lời: Quốc Bảo
Biểu diễn: CLB truyền thông trẻ Nhà văn hóa thanh niên, vũ đoàn Rex.

Đây là một trong những tiết mục được thực hiện trong Ngày hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông năm 2020” do Ban chỉ huy các chương trình, chiến địch tình nguyện hè TP.Hồ Chí Minh năm 2020 tổ chức.

#thanhdoantphcm
#bchcacchuongtrinhchiendichtinhnguyenhe2020
#nvhtntphcm
#dauongruoubiakhonglaixe
#clbtruyenthongtre
#vudaonrex
#tuoitrethanhphochungtayxaydungvanhoagiaothong