Bình chọn cho các ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2021

124

[CÙNG NHAU BÌNH CHỌN CHO CÁC ỨNG CỬ VIÊN CÔNG DÂN TRẺ TIÊU BIỂU TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2021]

TỪ 09:00 NGÀY 13/12/2021 ĐẾN HẾT 09:00 NGÀY 16.12.2021 (thứ Năm)

Vào đường dẫn để bình chọn: https://tuoitre.vn/hoa-hau-h-hen-nie-la-ung-vien-cong-dan…

Từ hơn 150 hồ sơ ứng cử, trải qua các vòng thẩm định , 11 gương ứng cử viên tiêu biểu của Thành phố trên các lĩnh vực đã lộ diện và sẽ được Hội đồng xét chọn danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2021” vào ngày 17/12/2021.

Xin mời các bạn đoàn viên, thanh niên Thành phố cùng nhau tìm hiểu và bình chọn cho các gương, mỗi người có thể bình chọn hết cả 11 gương nếu các bạn thấy xứng đáng.

Kết quả bình chọn sẽ MANG TÍNH THAM KHẢO cung cấp thêm cho Hội đồng xét chọn.

TUỔI TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH “YÊU NƯỚC – KHÁT VỌNG”