Bế mạc chương trình Học Kỳ Trong Quân Đội "Chúng Con Đã Trưởng Thành"

137

Lễ bế mạc chương trình Học Kỳ Trong Quân Đội “Chúng Con Đã Trưởng Thành” lúc 10g00 ngày 23/7/2020 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh.

  • Một số hình ảnh trong chương trình: