Ấm áp tình đồng đội trong phòng, chống dịch Covid-19

176

Hình ảnh những chiến sĩ Hành quân xanh chia sẻ với nhau qua những hành động đơn giản nhưng lại ấm áp và lan tỏa đến đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Một số hình ảnh của các chiến sĩ Hành quân xanh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Photo: Nguyễn Thắng