Ai sẽ là 'Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM' 2020?

364

11 bạn trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được Thành đoàn TP.HCM thống nhất giới thiệu để bầu chọn gương mặt xứng đáng nhận danh hiệu ‘Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM’ năm 2020.

Đây là các điển hình trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM, gương tiêu biểu trong thanh thiếu nhi thành phố và có nhiều thành tích nổi bật, đóng góp vào sự phát triển chung của TP.HCM. 

Tóm tắt về các ứng viên:

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 2.

Ngô Việt Anh – gương y, bác sĩ trẻ tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 3.

TS Phạm Lê Duy – gương nghiên cứu khoa học tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 4.

Nguyễn Quốc Đoàn – gương giảng viên, giáo viên trẻ tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 5.

Vũ Chí Kiên – gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 6.

Bùi Thanh Nghị – gương thanh niên công nhân tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 7.

Nguyễn Nhật Phương – gương chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 8.

Khổng Mỹ Phượng – gương vận động viên trẻ tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 9.

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh – gương sinh viên tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 10.

Trần Ngọc Nhã Thi – gương văn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 11.

Phan Minh Tiến – gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi

Ai sẽ là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2020? - Ảnh 12.

Hoàng Thị Yến – gương đội viên học sinh tiêu biểu

Xem đầy đủ thông tin các ứng viên tại đây.

Thành đoàn TP.HCM trân trọng giới thiệu và kính mời mọi người quan tâm tham gia bình chọn cho các ứng viên. Thời gian bình chọn bắt đầu từ hôm nay (18-12) và kết thúc vào lúc 9h ngày 21-12. 

(nguồn: tuoitre.vn)