HÀNH QUÂN ĐÊM – ĐÁNH TRẬN GIẢ

681

Trong hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông, chúng ta đã có rất nhiều chiến thắng lẫy lừng được thế giới biết tới và ca ngợi.
Từ đó chúng ta cũng thấy được rằng tài dẫn binh và chiến thuật đánh trận rất tài tình của thế hệ tiền bối đi trước.

Và tại thao trường của chương trình “Thách thức và chiến thắng bản thân” các bạn chiến sĩ nhỏ đã có 1 đêm đầy kỷ niệm với cách hành quân đánh trận của, các tư thế vận động chiến trường, cách đánh chiến đồn địch như thế nào.

Từ đó sẽ giúp các em hiểu thêm về cách đánh trận và hiểu được khó khăn của các chiến sĩ nơi chiến trường. Để các em tự hào hơn yêu quý đất nước mình hơn. Một đất nước hơn 4000 năm từ dựng nước và giữ nước.