499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng địa phương

73

Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố danh sách 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Dưới đây là số lượng theo từng địa phương.

Theo: Thông tấn xã Việt Nam