46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021): Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao

29

46 năm qua (30/4/1975 – 30/4/2021), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Theo: Thông tấn xã Việt Nam