45 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên TP. Hồ Chí Minh

228

Ngày 02/7/1976, Quốc hội khóa VI họp kỳ họp thứ nhất với 492 đại biểu đã thông qua Nghị quyết về những vấn đề quan trọng mang tính lịch sử của đất nước như: đặt tên nước ta tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khẳng định:

1. Việt Nam là một nước độc lập thống nhất.

2. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

3. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh, chung quanh có bông lúa, ở di có nửa bánh xe răng cưa và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Hà Nội

5. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là bài Tiến quân ca. Nhạc và lời Văn Cao.

Ngoài ra, có nội dung chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn – Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Qua 45 năm mang tên Bác Hồ kính yêu, từ Thành phố anh hùng đã làm nên những kỳ tích anh hùng, luôn năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Thành Đoàn TP. HCM