13 đội hình tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19

152

Những ngày qua tuổi trẻ đã cùng Thành phố chống dịch, với 13 đội hình tình nguyện hơn 7.000 tình nguyện viên đã dành cả nhiệt huyệt, sức lực và tình cảm để Thành phố mình mau khỏe lại.

THÀNH PHỐ VẪN ĐANG RẤT CẦN CHÚNG TA! TUỔI TRẺ ƠI CÙNG TÌNH NGUYỆN AN TOÀN NHÉ!
#Dayluidichbenh
#TinhnguyenAntoan
#ThankyouVietNam