10 SỰ KIỆN, HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2018

356

1. Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

3. Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất, năm 2018

4. Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V, năm 2018 và các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5. Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” và các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

6. Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III

7. Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II

8. Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2018

9. Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2018

10. Chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018

 

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.