Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ

258
Trailer Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ

[XÂY DỰNG THÓI QUEN ĐỌC SÁCH TRONG GIỚI TRẺ] Mời các bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia! ⏰08g00 ngày 21/4/2019 (Chủ nhật) ⛳Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) #xaydungthoiquendocsach

Posted by Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh on Saturday, 20 April 2019

Mời các bạn cũng theo dõi hành trình hội thi Xâu dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ.

Phát động hội thi:

⏰08g00 ngày 21/4/2019 (Chủ nhật)
⛳Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Số 01, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
#xaydungthoiquendocsach