Vở kịch “Rặng trâm bầu”

93

Vở diễn “Rặng Trâm Bầu” tiếp tục được công diễn tại sân khấu Nhà Văn hóa Thanh niên vào 15g00 ngày 22/10/2019. Vở từng nhận được nhiều giải thưởng lớn và tiếng vang trong lòng công chúng.