Vở diễn cải lương "Tìm về đất Kinh Châu"

129

Vở diễn cải lương “Tìm về đất Kinh Châu” sẽ chính thức được mở màn tại Hội trường NVH. Thanh niên vào lúc 19g00 ngày 21/12/2019. Thân mời quý vị yêu thích đến theo dõi.