Vinh danh 19 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam Bộ

    78

    Chúc mừng 19 gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam Bộ đã vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn trong chương trình tuyên dương sáng nay.