Bạn đang xem
Tuyên dương tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” 2018 Chuyên đề 

Tuyên dương tập thể, cá nhân “Dân vận khéo” 2018

Sáng ngày 10 tháng 10 năm 2018, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, Chi bộ Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018) và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “dân vận khéo” năm 2018 của đơn vị tại Phòng Truyền thống Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, cùng với sự tham dự đầy đủ của chi bộ, công đoàn, chi đoàn và cán bộ, nhân viên, người lao động Nhà Văn hóa Thanh niên.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Để nhắc nhở các cấp lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị phải luôn nhận thức vai trò to lớn của quần chúng nhân dân, mà hơn hết là phải chú trọng vai trò của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng và toản dân ta, công tác tuyên truyền, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu “dân vận khéo” cần được thực hiện thường xuyên và đúng người, đúng việc. Trong những năm qua, công tác dân vận luôn được Chi bộ Nhà Văn hóa Thanh niên chú trọng và cụ thể hóa trong rất nhiều hoạt động chính trị, tuyên truyền giáo dục, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các hoạt động nội bộ của đơn vị, vận động được nguồn lực trong và ngoài đơn vị để cùng thực hiện thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn của Thành phố. Để từ đó, cán bộ, người lao động ý thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trên tinh thần đoàn kết tập thể, phát huy thế mạnh và tiềm năng của từng cá nhân, đặc biệt là lực lượng đảng viên nồng cốt.

Vào ngày 03 tháng 10 năm 2018, Chi bộ Nhà Văn hóa Thanh niên cũng đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác dân vận của Đảng bằng hình thức thi trực tuyến sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dành cho tất cả đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động. Đây cũng là hình thức đổi mới trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như từng bước có sự thay đổi trong công tác dân vận nhằm tăng cường tính thống nhất, đoàn kết nội bộ.

Trong đợt tuyên dương điển hình “dân vận khéo” năm 2018, chi bộ Nhà Văn hóa Thanh niên đã trao tặng bảng ghi nhận cho 09 tập thể gồm: Chi đoàn Nhà Văn hóa Thanh niên, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng quản trị, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Đào tạo, Phòng Khai thác dịch vụ và tổ chức sự kiện, Phòng Văn hóa Nghệ thuật, Phòng Thể dục thể thao và Kỹ năng thực hành xã hội và Phòng Tuyên truyền giáo dục. Cùng với đó, tuyên dương và ghi nhận 16 cá nhân tiêu biểu ở tất cả các bộ phận chức năng của đơn vị gồm các đồng chí: Trương Thành Bỉ, Lâm Sang Quý Cường, Lữ Thị Ngọc Duyên, Lâm Ngọc Hạnh, Đoàn Thanh Hằng, Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thuỵ Mỹ Linh, Nguyễn Thành Long, Hoàng Nho, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hữu Tân, Nguyễn Tất Thành, Chế Hạnh Tiên, Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Thái Thống Triển và Đinh Anh Tuấn.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Phúc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên khẳng định sự quan trọng của công tác dân vận tại đơn vị, truyền thống và những giá trị gắn liền với “dân vận khéo” đã và đang góp phần làm nên tên tuổi và uy tín của Nhà Văn hóa Thanh niên. Đồng thời, khẳng định quyết tâm của Chi ủy, Ban Giám đốc trong thực hiện công tác dân vận và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tạo động lực phát huy phẩm chất, năng lực của cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng chí cũng đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của tất cả các tập thể và cá nhân trong thời gian qua và mong muốn các tập thể, cá nhân sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn chúc mừng Nhà Văn hóa Thanh niên là đơn vị đầu tiêu trong hệ thống Cơ quan Thành Đoàn tổ chức hoạt động Tuyên dương “Dân vận khéo” năm 2018; ghi nhận những đóng góp của tập thể chi bộ, công đoàn, chi đoàn và các phòng, bộ phận chuyên môn của Nhà Văn hóa Thanh niên, đặc biệt là các tập thể, cá nhân tiêu biểu “dân vận khéo” của đơn vị. Bên cạnh đó, khẳng định một lần nữa tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng trong hoạt động chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động của Cơ quan Thành Đoàn.

Song song với việc tuyên dương tại đơn vị, Chi bộ Nhà Văn hóa Thanh niên cũng đề xuất giới thiệu 02 tập thể và 02 cá nhân tiêu biểu “dân vận khéo” đến Đảng ủy Cơ quan Thành Đoàn và Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố xem xét tuyên dương cấp Thành.

Phòng Tuyên Truyền Giáo Dục

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.