Tuyên dương Chiến sĩ Quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu 2019

113

Kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn THANH NIÊN CỘNG SẢN Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019). Thành Đoàn và Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương gương chiến sĩ Quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu năm 2019.

Mời các bạn đến tham quan triển lãm Sức trẻ Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Minh tại Nhà Văn hóa Thanh niên bắt đầu từ ngày 02.3.

Chương trình tuyên dương chiến sĩ Quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu năm 2019 sẽ diễn ra vào lúc 18g00 ngày 02.3 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên.