24 Tháng Mười, 2018 | 5:45 sáng
Bạng đang xem:  / Bài cảm nhận / Tôi và Trí

Tôi và Trí

Tôi và Trí có nhiều điểm giống nhau cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố mang tên Bác, cũng học tập rồi vào bộ đội, cũng làm việc ở nhiều nơi khác nhau, cũng làm việc ở nhiều nơi và đến một ngày chúng tôi được nhận làm CTV của Nhà Văn Hóa. Trãi qua thời gian làm việc ở đây chúng tôi học được rất nhiều điều bổ ích, học hỏi chuyên môn trong công việc , có nếp sống văn minh lành mạnh trong ứng xử có văn hóa hơn trong giao tiếp để dần hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng rất tự hào được làm việc dưới sự lãnh đạo của BGĐ và CBVC-LĐ làm việc sáng tạo, nhiệt tình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để đưa hoạt động của NVHTN ngày càng đi lên , tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ học sinh, sinh viên tham gia sinh hoạt, vui chơi, học tập.

Phan Lưu Trí – Trần Văn Hồ : NV Phòng quản trị NVHTN