24 Tháng Mười, 2018 | 5:20 sáng
Bạng đang xem:  / Bài cảm nhận / Hướng dẫn tôi rất tận tâm để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất…..

Hướng dẫn tôi rất tận tâm để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất…..

Công tác ở bộ phận kỹ thuật NVHTN đến nay đã được ba mươi mốt năm, trong quá trình công tác tôi được rèn luyện phẩm chất, tư tưởng, nâng cao tay nghề chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, những người luôn hòa đồng và tận tâm hướng dẫn tôi rất tận tâm để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Là nhân viên của bộ phận kỹ thuật tôi luôn xác định phục vụ quần chúng là chính, công tác kỹ thuật luôn phải phối hợp chặt chẽ với công tác phòng. Nhà văn hóa Thanh niên có rất nhiều ấn tượng và nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nói hết. Với sự đóng góp nhỏ của mình, tôi mong rằng Nhà văn hóa Thanh niên sẽ không ngừng phát triển về mọi mặt, không ngừng mở rộng và không ngừng vươn xa hơn; để luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đoàn Ngọc Mỹ – Phòng quản trị, NVHTN