20 Tháng Mười Một, 2018 | 8:07 chiều
Bạng đang xem:  / Đoàn TNCS Hồ Chí Minh / * Từ Đại hội đến Đại hội

1. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất

Đại hội được tổ chức tại xã Cao Vǎn, Đại Từ, Thái Nguyên thời gian từ ngày 7 đến ngày 14-2-1950.
– 400 đại biểu từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau đã về dự.
– Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm bí thư.
– Đồng chí Hoàng Quốc Việt đến dự và nói chuyện với Đại hội
– Đây là Đại hội thể hiện ý chí: “Tất cả cho Tiền tuyến, tất cả cho đánh thắng giặc Pháp xâm lược”.
* Những phong trào tiêu biểu:
+ Phong trào chiến tranh du kích, tham gia lực lượng vũ trang
+ Phong trào sản xuất công nghiệp và nông nghiệp
+ Phong trào thi đua lập công trong các lực lượng vũ trang và dân quân du kích

2. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ hai

– Đại hội tổ chức tại Nhà hát Thành phố Hà Nội từ ngày 25-10 đến 4-11-1956
– 479 đại biểu thay mặt cho 50 vạn đoàn viên Miền Bắc đã về dự (Đoàn đại biểu Miền Nam dự họp bí mật)
– Bác Hồ và đồng chí Trường Chinh đến dự và huấn thị Đại hội.
– Đại hội bầu BCH Trung ương gồm 30 đồng chí.
– Đồng chí Nguyễn Lam là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
– Đây là Đại hội của thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.
* Những phong trào tiêu biểu:
+ Những phong trào Đoàn tham gia công cuộc không phục và phát triển kinh tế nổi bật là phong trào “Lao động kiến thiết Tổ quốc” nǎm 1956 và Phong trào: “Thi đua trở thành người lao động tiên tiến” nǎm 1960.
+ Phong trào đấu tranh chính trị của thanh niên miền Nam

3. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba

– Đại hội tổ chức tại Hà Nội, thời gian từ ngày 23 đến 25 tháng 3 nǎm 1961 – 677 đại biểu thay mặt gồm 14 triệu đoàn viên thanh niên (tính riêng ở miền Bắc) đã về dự.
– Đại hội quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn.
– Ban chấp hành Trung ương gồm 71 đồng chí, trong đó có 15 đồng chí uỷ viên thường vụ, 5 đồng chí là bí thư Trung ương Đoàn.
– Đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sau Đại hội một thời gian đồng chí Nguyễn Lam được Đảng phân công công tác khác. Đồng chí Vũ Quang được cử làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
– Đây là Đại hội của Thời kỳ xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.
* Những phong trào tiêu biểu:
+ Phong trào “Những người tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất (1961-1965)”
+ Phong trào “3 sẵn sàng” ở miền Bắc
+ Phong trào “quyết thắng”
+ Phong trào “5 xung phong” ở miền Nam
+ Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể”

4. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ tư

– Đại hội tổ chức tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội.
– Thời gian từ ngày 20 đến 22 tháng 11 nǎm 1980
– 630 đại biểu thay mặt cho 4 triệu 30 vạn đoàn viên cả nước đã về dự.
– Ban chấp hành Trung ương Đoàn gồm 113 đồng chí, trong đó bí thư có 13 đồng chí.
– Đồng chí Đặng Quốc Bảo được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sau một thời gian, đồng chí Đặng Quốc Bảo được Đảng điều động sang công tác khác, đồng chí Vũ Mão được bầu làm Bí thư thứ nhất trung ương Đoàn.
– Đây là đại hội của thời kỳ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
* Những phong trào tiêu biểu:
+ Giáo dục truyền thống cách mạng qua cuộc “Hành quân theo bước chân những người anh hùng” và vận động xây dựng nếp sống mới trong thanh niên qua cuộc “Hành quân theo chân Bác”
+ Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa”

5. Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ nǎm

– Đại hội được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.
– Thời gian từ ngày 27 đến 30 tháng 11 nǎm 1987.
– 741 đại biểu thay mặt cho 17 triệu đoàn viên, thanh niên cả nước đã về dự.
– Ban chấp hành trung ương Đoàn gồm 150 đồng chí, trong đó Ban thường vụ có 25 đồng chí, Ban bí thư có 9 đồng chí.
– Đồng chí Hà Quang Dự được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
* Những phong trào tiêu biểu:
+ Tuổi trẻ xung kích trên mặt trận quốc phòng an ninh, chính sách xã hội qua các phon gtrào “Xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”, “Thực hiện sáu điều Bác dạy”, “Vì điểm tựa tiền tiêu”, “Vì Trường Sa thân yêu”….
+ Phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy

6. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ sáu

– Đại hội tổ chức tại Hội trường Ba Đình – Hà Nội
– Thời gian từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 nǎm 1992
– 800 đại biểu thay mặt cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên cả nước về dự Đại hội.
– Ban chấp hành trung ương Đoàn gồm 91 đồng chí, Ban thường vụ 14 đồng chí.
– Đồng chí Hồ Đức Việt được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Đến hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 10 (khoá VI), đồng chí Hồ Đức Việt được Đảng phân công nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
* Các phong trào tiêu biểu:
+ Phong trào “Thanh niên lập lập nghiệp”
+ Phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”.
+ Đoàn với chương trình giải quyết việc làm cho thanh niên
+ Đoàn với phong trào “Chất lượng, kiểu dáng, tiết kiệm” và phong trào thanh niên công nhân
+ Đoàn với cuộc vận động thực hiện 3 mục tiêu: Dân số – sức khoẻ – môi trường, kết hợp giải quyết việc làm nâng cao thu nhập.

7. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ bảy

– Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
– Thời gian từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 nǎm 1997
– 899 đại biểu thay mặt cho hơn hàng triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ cả nước về dự Đại hội.
– Ban chấp hành trung ương Đoàn gồm 125 đồng chí, Ban thường vụ 23 đồng chí.
– Đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
* Những phong trào tiêu biểu:
+ Công tác giáo dục chính trị, định hướng lý tưởng cho thanh niên
+ Phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng vǎn minh”
+ Phong trào thanh niên lập nghiệp ở nông thôn theo hướng CNH, HĐH đất nước

8. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ tám

– Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
– Thời gian từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12 nǎm 2002
– 898 đại biểu thay mặt cho hơn hàng triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ cả nước về dự Đại hội.
– Ban chấp hành trung ương Đoàn gồm 134 đồng chí.
– Đồng chí Hoàng Bình Quân được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sau khi Đ/c Hoàng Bình Quân chuyển công tác, Đ/c Đào Ngọc Dung được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sau khi Đ/c Đào Ngọc Dung chuyển công tác, Đ/c Võ Văn Thưởng được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
* Những phong trào tiêu biểu:
– Phát triển phong trào: “Tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

9. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ chín

– Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
– Thời gian từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 12 nǎm 2007
– 1033 đại biểu thay mặt cho hơn hàng triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ cả nước về dự Đại hội.
– Ban chấp hành trung ương Đoàn gồm 145 đồng chí.
– Đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sau khi Đ/c Võ Văn Thưởng chuyển công tác,  Đ/c Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
* Những phong trào tiêu biểu:

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

  • 5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc:

1. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội;

2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;

3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính;

5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.

  • 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp:

1. Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ;

2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm;

3. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần;

4. Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.

10. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ mười

– Đại hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội
– Thời gian từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 nǎm 2012
– 997 đại biểu thay mặt cho hơn hàng triệu cán bộ, đoàn viên thanh niên và tuổi trẻ cả nước về dự Đại hội.
– Ban chấp hành trung ương Đoàn gồm 151 đồng chí.
– Đ/c Nguyễn Đắc Vinh tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
* 9 chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2012 – 2017, gồm:

1. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2. 100% Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị.

3. 100% tổ chức Đoàn các cấp có công trình, phần việc thanh niên.

4. 100% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 1 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

5. Tư vấn, hướng nghiệp được 8 triệu thanh niên, học sinh; tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 1,2 triệu thanh niên.

6. Tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp 2.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn.

7. 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai được các mô hình trang bị kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

8. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn có mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

9. Kết nạp mới 5 triệu đoàn viên; giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó, ít nhất 650.000 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.