20 Tháng Mười Một, 2018 | 8:46 chiều
Bạng đang xem:  / Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM / * Phòng truyền thống Đoàn

So 01I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng truyền thống Đoàn Thanh Niên là công trình giáo dục của Ban thường vụ Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2007 – 2012. Là nơi duy nhất tại TP.Hồ Chí Minh lưu giữ các hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sách báo… về truyền thống đấu tranh và lao động của các thế hệ cán bộ Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh từ thời chống Mỹ đến nay.

Phòng truyền thống Đoàn Thanh Niên được đặt trong khuôn viên NVH.Thanh Niên, địa chỉ tại số 4 – Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Phòng truyền thống hiện đang lưu giữ hơn 200 hình ảnh,

180 kỷ vật, tài liệu, sách, báo các loại… về công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố. Các tư liệu được trưng bày theo từng chủ đề giúp các bạn thanh niên thuận tiện trong việc nghiên cứu và tìm hiểu. Ngoài ra, tại phòng truyền thống Đoàn còn phục vụ hình thức tra cứu trực tuyến trên máy vi tính. Tất cả đều được phục vụ miễn phí.

Phòng truyền thống Đoàn Thanh Niên được bố trí thành 3 giai đoạn chính theo tiến trình lịch sử như sau :

 Giai đoạn 1 : DƯỚI CỜ ĐẢNG QUANG VINH

So 02

 Giai đoạn 2 : TRỰC DIỆN CHỐNG MỸ

So 04

Giai đoạn 3 : THÀNH ĐOÀN VIẾT TIẾP BẢN HÙNG CA

So 07

II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TRIỂN LÃM, TRƯNG BÀY TẠI PHÒNG TRUYỀN THỐNG ĐOÀN

sodo-ptt-doan

1. Khu vực tượng Bác

2. Danh sách liệt sĩ Thành Đoàn

3. Ảnh “Dưới cờ Đảng quang vinh”

4. Ảnh “Trực diện chống Mỹ”

5. Ảnh “Thành Đoàn viết tiếp bản hùng ca”

6. Kệ trưng bày hiện vật

7. Tủ trưng bày hiện vật

8. Khu vực tra cứu trực tuyến

9. Khu vực nghiên cứu tại chỗ

Khu vực thứ 1 :
+ Trưng bày các  hình  ảnh chủ đề “Dưới  cờ Đảng  quang vinh” và “Trực  diện chống  Mỹ”;
+  Chính  diện là  khu  vực tượng  Bác và danh  sách  các liệt sỹ Thành Đoàn;
+ 6 tủ  trưng  bày  hiện vật, kỷ vật của các  cô chú  Cán  bộ Đoàn đi trước;
+ Đối diện  là khu vực màn hình website  tra cứu trực tuyến;
+  Bàn  tiếp tân  cung  cấp thông tin  cũng như  nơi  ghi  cảm nhận của khách đến tham quan.

Khu vực thứ 2 :
+ Trưng bày các hình ảnh chủ đề “Thành Đoàn viết tiếp bản hùng ca”;
+ Khu vực phục vụ Đoàn viên thanh  niên nghiên cứu  tài liệu;
+ Các  kệ  sách, báo, kệ trưng bày hiện vật.