21 Tháng Mười Một, 2018 | 2:58 sáng
Bạng đang xem:  / Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM / * CLB truyền thống

– Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (từ sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ truyền thống) được thành lập theo Quyết định số : 41/QĐ-TV của Ban thường vụ Thành Đoàn ngày 25/8/2004.

Câu lạc bộ truyền thống được thành lập nhằm tập hợp các thế hệ cán bộ Đoàn thành phố; thông qua Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt tạo sự giao lưu – gắn bó, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hoạt động giữa các thế hệ cán bộ Đoàn; giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống Đảng, Đoàn, truyền thống Thành Đoàn các thời kỳ cho các thế hệ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên thành phố; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo, hỗ trợ … đối với các gia đình, cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào Thành Đoàn các thời kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, nhằm xác định trách nhiệm và thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của đoàn viên, thanh niên thành phố.

– Câu lạc bộ truyền thống là một tổ chức trực thuộc Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh (từ sau đây gọi tắt là Thành Đoàn), do Ban thường vụ Thành Đoàn quyết định thành lập, lãnh đạo và quản lý; có mối quan hệ phối hợp hoạt động với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến thành phố.

– Văn phòng làm việc của Câu lạc bộ đặt tại Trụ sở cơ quan Thành Đoàn.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Thành Đoàn gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Lê Thanh Hải (Mười Hải) Chủ nhiệm
2. Đ/c Trương Mỹ Lệ (Tư Liêm) Phó Chủ nhiệm thường trực
3. Đ/c Phạm Chánh Trực (Năm Nghị) Phó Chủ nhiệm
4. Đ/c Phạm Văn Công (Chín Trí) Phó Chủ nhiệm
5. Đ/c Nguyễn Chơn Trung (Sáu Quang) Phó Chủ nhiệm
6. Đ/c Ma Xuân Việt Phó Chủ nhiệm
7. Đ/c Trần Phi Vân Thành viên
8. Đ/c Trần Văn Nhiệm Thành viên
9. Đ/c Phan Anh Điền Thành viên
10. Đ/c Trần Thị Ngọc Hảo Thành viên
11. Đ/c Đỗ Tiến Lực Thành viên
12. Đ/c Ngô Tấn Quân Thành viên
13. Đ/c Trương Minh Nhựt Thành viên
14. Đ/c Huỳnh Công Khánh Thành viên
15. Đ/c Đặng Phi Công Thành viên
16. Đ/c Lương Thị Yến Thành viên
17. Đ/c Huỳnh Thu Thảo Thành viên