17 Tháng Mười Một, 2018 | 6:37 chiều
Bạng đang xem:  / Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM

thanhdoan

MỘT VÀI SỐ LIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐOÀN

Đến nay, hệ thống tổ chức Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh TPHCM được tổ chức như sau:

 • Đứng đầu là: Ban chấp hành Thành đoàn gồm 51 đồng chí.
 • Thường trực xử lý công việc xuyên hàng ngày giữa hai kỳ đại hội là Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí.
 • Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí.
 • Tổ chức Đoàn cấp thành phố gồm:
  • Các ban phong trào
  • Các trung tâm, đơn vị huấn luyện, các cơ quan sự nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp.
 • Tổ chức cơ sở Đoàn bao gồm 101 đơn vị trực thuộc được chia quản lý theo 5 khu vực:
 • Quận, Huyện đoàn: 22 đơn vị
 • Công nhân lao động: 38 đơn vị
 • Lực lượng vũ trang: 4 đơn vị (trong đó có 2 ban thanh niên)
 • Đại học – Cao Đẳng – Trung học chuyên nghiệp: 36 đơn vị
 • Phổ thông trung học gom lại một đầu mối là Đoàn Sở Giáo dục
 • Trong tổng số 101 đơn vị trực thuộc Thành đoàn có 60 đơn vị cấp bộ Đoàn tương đương Quận Huyện; 22 Đoàn quận huyện, 12 Đoàn khối bộ ngành, 9 Đoàn Tổng công ty, 7 Đoàn Sở, 16 Đoàn trường Đại học.

(nguồn : www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn)