Triển lãm Không ảnh Đảo và Bờ biển Việt Nam – NAG. Giản Thanh Sơn

65

Triển lãm Không ảnh Đảo và Bờ biển Việt Nam do NAG. Giản Thanh Sơn thực hiện được trưng bày tại Nhà Văn hóa Thanh niên tại sân 4A từ ngày 04 – 06/10/2019. Mời các bạn đến tham quan.