Cuộc thi Đại sứ Áo dài – bảng nam

59

Triển lãm Cuộc thi Đại sứ Áo dài – bảng nam sẽ được diễn ra từ ngày 19/10/2019 tại tiền sảnh Nhà Văn hóa Thanh niên.

Cuộc thi sẽ được tổ chức vào lúc 20g00 ngày 19/10/2019 tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên.

Mời các bạn theo dõi.