Triển lãm bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh” từ 10 – 16/6/2019

66

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), thân mời quí vị và các bạn hãy đến tham quan triển lãm bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh” được trưng bày từ ngày 10/6 đến 16/16/2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM.