Bạn đang xem
Thư Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X gửi các bạn đoàn viên, thanh niên và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng Đại hội Đoàn 

Thư Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X gửi các bạn đoàn viên, thanh niên và các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng

THƯ GỬI

CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN VÀ CÁC EM ĐỘI VIÊNTHIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

Các bạn đoàn viên, thanh niên và các em đội viên thiếu niên, nhi đồng thân mến,

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và thống nhất khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ là:

“KHÁT VỌNG – XUNG KÍCH – TRI THỨC – BẢN LĨNH”.

 

Đại hội xác định mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong 5 năm tới là:“Tập trung giáo dục, bồi dưỡng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, sức khỏe, có ý thức tôn trọng pháp luật, có đạo đức và lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; khẳng định rõ vai trò tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên về mọi mặt; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, thực hiện tốt vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố; chủ động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền; không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đại hội kêu gọi:

  1. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố, hãy sống với khát vọng vươn lên, không ngừng nâng cao tri trức, trau dồi kỹ năng, nỗ lực rèn luyện, tích cực cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện cụ thể của bản thân, hãy tận dụng cơ hội tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, vận dụng sáng tạo vào quá trình học tập, lao động, chủ động tham gia đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, địa phương, đơn vị, hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ.
  2. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố hãy nỗ lực rèn luyện, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố là: yêu nước – khát vọng, đạo đức – trách nhiệm, tri thức – sáng tạo, năng động – văn minh; giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của thành phố, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới . Các bạn hãy tích cực tham gia thực hiện 3 phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và 3 chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi “Chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập”, “Chương trình đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”, “Chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; các hoạt động bảo vệ, giáo dục, chăm sóc thiếu nhi; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn; tích cực tham gia xây dựng xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển nhanh và bền vững của thành phố, xác định trách nhiệm cao về vai trò, vị trí của thành phố là “nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, cùng cả nước”.
  3. Các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng hãy học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện chăm ngoan, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là đội viên tốt, là cháu ngoan Bác Hồ, vững bước tiến lên Đoàn, phấn đấu trở thành những người đoàn viên ưu tú, những người Cộng sản trẻ.

Các bạn đoàn viên, thanh niên và các em đội viênthiếu niên, nhi đồng thân mến.

Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X là Đại hội của sự đổi mới, sáng tạo, của tinh thần xung kích, dấn thân, của khát vọng cống hiến, khẳng định sức trẻ với ý chí tiến công mạnh mẽ làm chủ khoa học công nghệ, chung tay xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Từ đại hội này, các bạn đoàn viên, thanh niên, các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng thành phố hãy cùng với tổ chức Đoàn các cấp phát huy sức trẻ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra, xứng đáng là thế hệ kế thừa, là chủ nhân tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố Anh hùng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.