Thi cuối khóa lớp Nghệ thuật nói trước công chúng_K131

46

Thi cuối khoá lớp Nghệ thuật nói trước công chúng_K131
Ngày thi : 11/9 & 13/9
Thời gian thi: 18h00 – 20h30
Tại Hội quán Thanh niên

Xem chi tiết các khóa học
http://nvhtn.org.vn/thong-tin-nhanh-noi-dung-dao-tao-cac-l…/

Để được tư vấn cụ thể hơn về các lớp học tại Nhà Văn hóa Thanh niên bạn vui lòng liên hệ
Hotline: (028) 38242729 – 0946553936.
Facebook: https://www.facebook.com/PhongDaoTaoNVHTN