Thi cuối khóa lớp MC_K95

50
  • Lý thuyết
    • Ngày thi : 20/8/2018
    • Địa điểm : Hội trường A – TT Thanh Thiếu niên Miền Nam
  • Thực hành
    • Ngày thi : 22, 24, 27/8/2019
    • Địa điểm : Tiền sảnh – Nhà Văn hóa Thanh niên

👉 Xem chi tiết các khóa học
http://nvhtn.org.vn/thong-tin-nhanh-noi-dung-dao-tao-cac-l…/

👉 Để được tư vấn cụ thể hơn về các lớp học tại Nhà Văn hóa Thanh niên bạn vui lòng liên hệ
Hotline: (028) 38242729 – 0946553936.
Facebook: https://www.facebook.com/PhongDaoTaoNVHTN