Mời bạn đến tham quan triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh liệt sĩ năm 2017

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên tổ chức triển lãm với... Xem tiếp