Bạn đang xem

Sự kiện lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam “Bí ẩn cơ thể người” – 21/6/2018

Một không gian triển lãm mang tầm cỡ quốc tế, một cuộc triển lãm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tất cả đang chờ các bạn khám phá tại Nhà văn hóa Thanh niên Tp.Hồ Chí Minh vào ngày 21/6/2018…..


Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận