Sinh hoạt chuyên đề "Văn hóa ứng xử"

52

Chương trình Sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa ứng xử” sẽ được tổ chức vào lúc 9g00, ngày 12/2/2020 tại Khu Youth Space – Nhà văn hóa thanh niên