Bạn đang xem
Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), chủ đề: “Ánh sáng Tháng Mười”. Chuyên đề 

Sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), chủ đề: “Ánh sáng Tháng Mười”.

Vào lúc 08g00 ngày 21/10/2017, tại Phòng Truyền thống Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh (Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh), chương trình sinh hoạt chính trị kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), chủ đề: “Ánh sáng Tháng Mười” đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Sự ra đời nhà nước xã hội chủ nghĩa – nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loài người đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, từ thế giới tư bản chủ nghĩa sang thế giới xã hội chủ nghĩa; mở ra thời kỳ vùng dậy không gì ngăn cản được của các dân tộc bị áp bức, giành độc lập, tự do. Để từ đó, không một cuộc cách mạng nào trong thời đại ngày nay lại không chịu ảnh hưởng sâu xa Cách mạng Tháng Mười.

Năm 2017, năm kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, cùng với những hoạt động trọng thể được tổ chức trong cả nước và tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Thanh niên cũng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị với nhiều nội dung như: xem phim tư liệu lịch sử, thi tìm hiểu kiến thức và thuyết trình về Cách mạng Tháng Mười Nga và ý nghĩa của cuộc cách mạng đến lịch sử nhân loại và tiến trình cách mạng của nước ta.

Các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức về Cách mạng Tháng Mười Nga
Phần tham gia trả lời câu hỏi của các bạn đoàn viên, thanh niên
Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình

Tin, ảnh: Thống Triển

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.