Sân khấu cải lương tháng 12/2019

89

Sân khấu cải lương tháng 12/2019 tiếp tục trở lại với quý vị khán giả vào lúc 14g00 ngày 22/12/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên. Thân mời quý vị đến theo dõi.