Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019

101

Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 – năm 2019 sẽ được diễn ra vào ngày 07/7/2019 tại Công viên Văn Lang Quận 5.