Bạn đang xem
Phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Chuyên đề 

Phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Các bạn thân mến. Thành Đoàn TP.HCM và Sở tư pháp TP.HCM vừa phát động cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn thể đoàn viên, thanh thiên, thiếu nhi thành phố và cả nước.

* Về nội dung : thí sinh tham gia cuộc thi lựa chọn nội dung, vần đề liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, các qui định pháp luật hiện hành liên quan đến thanh thiếu niên và người dân; tuyên truyền về các ý thức tự giác chấp hành pháp luật; văn hóa trong tham gia thực hiện pháp luật. Trong đó, khuyến khích tập trung một số văn bản luật. cụ thể như sau: Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới quốc gia; Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Giao thông đường bộ; Luật Trẻ em; Bộ luật hình sự; Luật Thanh niên; Luật Căn cước công dân; Luật Cư trú; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An toàn, vệ sinh lao động.

* Nội dung tuyên truyền gắn với thanh thiếu nhi và người dân phải đảm bảo nội dung chính xác theo qui định của pháp luật hiện hành.

* Hình thức thi :

  1. Thiết kế tranh cổ động, áp phích, đồ họa thông tin (infographic) tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
  2. Thiết kế đoạn phim tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
  3. Sáng tác thơ, vè, rap tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

* Thời gian thi :

  • Thời gian nộp sản phẩm tham gia dự thi: đến hết ngày 25/10/2017
  • Thời gian công bố và trao giải : tháng 11/2017.

Thông tin về cuộc thi, có thể liên hệ và gửi sản phẩm về địa chỉ: Ban tuyên giáo Thành Đoàn TP.HCM (số 1 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, điện thoại liên lạc: (028).38.298.669.

(tham khảo văn bản thông báo số : 3226-TB/TĐTN-BTG, ngày 8/9/2017 của Ban thường vụ Thành Đoàn TPHCM)

Ban Biên Tập

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.