Nội dung định hướng góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

325

Luật Thanh niên được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2015 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Bên cạnh đó, có nhiều tác động tích cực đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức thanh niên và chức năng quản lý nhà nước về thanh niên.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Thanh niên đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải sửa đổi nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
———————————————————-
Nhằm lấy ý kiến rộng rãi các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân Thành phố, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh xây dựng đường dẫn khảo sát lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi). Rất mong nhận được sự góp ý từ các bạn đoàn viên, thanh niên về dự thảo luật.
Link tài liệu: //goo.gl/9P2r8A
Link góp ý: //goo.gl/HYB4iE
Link sản phẩm tuyên truyền: https://goo.gl/forms/yywSZOamF9CCzWMm2

Theo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh với pháp luật – Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.