Những công trình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh những năm qua

5

CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Trân trọng giới thiệu các công trình tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua.

nguồn: trang Fanpage Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh