Những câu chuyện tình nguyện năm 2020

400

Đọc và tìm lại hình ảnh của mình trong các câu chuyện tình nguyện nhé! Và tiếp tục cùng nhau chia sẻ câu chuyện tình nguyện của chính mình tại các mặt trận nha các bạn.

ĐỪNG QUÊN ĐÓN XEM “CÂU CHUYỆN TÌNH NGUYỆN” VÀO 20:00 TỐI NAY NHÉ!
#MuaheTinhnguyen2020
#CauchuyenTinhnguyen

(nguồn: trang Fanpage Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh)