Bạn đang xem

Nhịp sống trẻ

Nhịp sống trẻ

– Tổ chức và phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các giải Thể dục Thể thao, hội thao tại Nhà Văn hóa Thanh niên và tại cơ sở. Đặc biệt, phối hợp với Sở Thể dục Thể thao để tổ chức các giải trong hệ thống thi đấu của thành phố Hồ Chí Minh.

– Tổ chức trực tiếp qua truyền hình các sự kiện thể thao lớn của khu vực Asean và quốc tế như SEA Games, World cup, Euro, Olympic …

– Tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, vận động trường để rèn luyện trí lực, thể lực cho thanh niên.

– Tổ chức quản lý các Đ/N/CLB thuộc lãnh vực TDTT và kỹ năng thực hành xã hội.

– Tham gia các chương trình lễ hội, đêm hội theo yêu cầu của Thành Đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố …

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.