Ngày hội Tinh hoa nghề thủ công – Hoa bia Festival

116

Ngày hội Tinh hoa nghề thủ công – Hoa bia Festival được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên từ ngày 06/9 đến 08/9/2019 sẽ mang đến những điều đặc biệt thú vị về nghề thủ công làm bia truyền thống. Mời các bạn đến tham dự.